Přejít k hlavnímu obsahu

Právní doložka

 

Právní doložka

Tato webová stránka je spravována DC VISION, s.r.o. (dále jen DC VISION), IČ 25366254 se sídlem v Opavě. Informace obsažené na stránkách DC VISION jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter a vztahují se k tématům, která jsou předmětem zájmu jejich návštěvníků. Neslouží jako zdroj odborného poradenství a nenahrazují v žádném případě profesionální právní a poradenské služby. Při řešení konkrétních otázek či rozhodnutí, proto prosím kontaktujte naše specialisty.

 

Přestože věnujeme maximální pozornost aktuálnosti a přesnosti informací poskytnutých na našich webových stránkách, nemůžeme vzhledem k charakteru elektronické komunikace a měnící se právní úpravě vždy zajistit jejich naprostou aktuálnost, přesnost a kompletnost. Vzhledem k výše uvedenému neposkytuje DC VISION záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost zde zveřejněných informací a neodpovídá za jakékoliv následky způsobené případným užitím těchto informací.

 

Webové stránky DC VISION obsahují odkazy na další webové stránky, jejichž obsah a provozování nemůže DC VISION ovlivnit. DC VISION neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Při jejich návštěvě věnujte prosím pozornost informacím, které k ochraně osobních údajů a obsahu stránek poskytuje jejich provozovatel.

Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Copyright © 2017 DC VISION, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

© 2017 DC VISION, s.r.o.